logo
Hämeen Heimoliitto ry
Kotiseututyötä vuodesta 1925

Yhdistys

lippu.gifHämeen Heimoliitto r.y. on perustettu 1.3.1925 Hämeenlinnassa ja se on poliittisesti sitoutumaton yleishyödyllinen yhdistys, jonka toimialueeseen kuuluu koko historiallisen Hämeen maakuntaan kuulunut alue – yli 800.000 asukasta.

Yhdistyksen tarkoitus on kulttuurijärjestönä edistää hämäläisen kulttuurin tuntemusta, vaalia paikallisperinnettä ja toimia yhteistyössä paikallisten kotiseutujärjestöjen kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • edistää kotiseutujärjestöjen yhteistyötä
  • toimeenpanee kotiseutuhenkisiä tilaisuuksia
  • edistää hämäläisyyttä koskevaa tutkimustyötä
  • julkaisee hämäläisyyttä koskevaa kirjallisuutta
  • vaalii hämäläisyyteen liittyviä historiallisia muistomerkkejä
  • vaalii hämäläisten suurmiesten muistoa
  • tukee hämäläiseen  kulttuuriperintöön kuuluvia museoita ja arkistoja
  • tekee henkistä ja taloudellista kehitystä edistäviä aloitteita

Heimoliiton tehtäviin kuuluvat hämäläisyyttä koskevan tiedon tuottaminen, tallentaminen ja hyödyntäminen sekä lausunnot erilaisista kulttuuriin, luontoon ja ympäristöön liittyvistä asioista.
Yhdistys järjestää myös seminaareja ja muita tapahtumia, esim. Heimojuhlat, Häme-seminaarit, kirjoituskilpailut sekä kotiseuturetket.

Historiallinen Hämeen vaakuna on kuvattuna yhdistyksen järjestölippuun, jonka on suunnitellut heraldikko Olof Eriksson. Lippu on ollut käytössä vuodesta 1955. Lipussa oleva kuva toimii myös Heimoliiton tunnuksena.

Yhdistys on jäsenenä Suomen Kotiseutuliitossa www.suomenkotiseutuliitto.fi